Barion Pixel
Neprehliadnite našu novinku - už aj detské prikrývky sú k dispozícii v príjemnej béžovej farbe.

Odstúpenie od zmluvy / reklamácia

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu máte v lehote 30 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 30 dní odo dňa keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Ak sa rozhodnete od kúpnej zmluvy odstúpiť, prosíme, postupujte následovne:

  1. Informujte nás rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy najskôr e-mailom, ktorý zašlite na adresu info@nidu.shop.
  2. Následne zabalený tovar určený na vrátenie pošlite spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy na adresu: NIDU s. r. o., Železničná 1043, 900 31 Stupava

Prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 30-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Upozorňujeme vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie TU.