NIDU a MEDANTE – Spoločné hodnoty a prístup ku klientovi nás spojili!

Spoločné hodnoty a záujem o zdravie nás spojili a tak sme dostali príležitosť spolupracovať s poliklinikou Medante. Ich unikátny celostný prístup ku klientom je naozaj výnimočný. Sú komplexní vo svojom pohľade na pacienta a spoločne hľadajú u pacientov príčinu zdravotných problémov. Moderne technologicky vybavená poliklinika Medante s viac ako 30 ambulanciami ponúka svojim pacientom rozšírené služby. S našou Nidū funkčnou záťažovou prikrývkou a podporou Polikliniky Medante sa snažíme priniesť do životov ľudí harmóniu a pohodu.

V dnešnom uponáhľanom svete, kde je stres neoddeliteľnou súčasťou našich životov a kde je dôležité nájsť spôsob, ako sa počas dňa uvoľniť a skvalitniť si život, sme sa dostali k hĺbkovo tlakovej stimulácii. V zahraničí ju využívajú už niekoľko desiatky rokov. Mnoho terapeutov pracuje s touto dotykovou tlakovou stimuláciou a používajú aj záťažové pomôcky, ktoré fungujú na tejto báze.

Pri tvorbe Nidū prikrývky sme sa inšpirovali najznámejšou štúdiou Skúmanie bezpečnosti a terapeutických účinkov hlbokej tlakovej stimulácie pomocou záťažovej prikrývky. Túto štúdiu sme študovali spolu s tímom odborníkov a na základe jej výsledkov sme vytvorili Nidū funkčnú záťažovú prikrývku, ktorá predstavuje inovatívne riešenie na zmiernenie stresu a zlepšenie kvality života. Pomáhame žiť kvalitnejší život. Práve naša expertíza a čerpanie poznatkov z odborných štúdii nadchla lekárov aj špecialistov v poliklinike Medante, ktorí tieto poznatky už overujú v praxi.

Pozrite si video, ak máte záujem získať viac informácií o Nidū funkčnej záťažovej prikrývke od Ferka Farkasa z prednášky pre lekárov v poliklinike Medante.

Video: